Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności jest skierowana do kontrahentów, klientów, użytkowników odwiedzających Stronę Internetową ekouslugi.eu i korzystających z formularza kontaktowego, a także do innych osób z którymi możemy się kontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji w toku wykonywania świadczonych przez nas usług. Ma ona charakter informacyjny, co oznacza, że zwiera informacje o sposobie korzystania z udostępnionych nam przez Ciebie danych osobowych, ich zabezpieczaniu oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach i obowiązkach. W jej ramach, wprowadziliśmy śródtytuły, które umożliwią Tobie wyszukanie interesujących Ci informacji.

2. Administratorem Danych osobowych Klientów jest: Eko Usługi Katarzyna Bojankowska z siedzibą w Lublinie (20-603) przy ulicy Wileńska 2E/9 zwana dalej „Eko Usługi”.

3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DZ.U. 1997 nr 133, poz. 883 ze zm.), zwana dalej Ustawą o ochronie danych o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (DZ.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. W sytuacji pytań dotyczących Polityki Prywatności lub ogólnie dotyczących ochrony danych osobowych, zapytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@eumaak.pl lub na nasz adres pocztowy: Eko Usługi Katarzyna Bojankowska Lublin (20-603), ulica Wileńska 2E/9.

5. W celu osiągnięcia jeszcze lepszej ochrony Twoich danych osobowych lub w związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzenia nowych norm krajowych Eko Usługi zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „VIII. Zmiany Polityki Prywatności”.

II. Dane Osobowe i Ich Gromadzenie

1. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.

2. W sposób automatyczny gromadzimy dane informatyczne dotyczące Twoich odwiedzin Strony Internetowej ekouslugi.eu, a w szczególności: a) adres IP; b) rodzaj systemu operacyjnego; c) język/rodzaj/typ przeglądarki; d) czas i częstotliwość i długość wizyt na stronie e) adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzinami naszej Strony; f) rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Strony, (na przykład: czy odwiedzasz stronę z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia ID). Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies określane jako: Ciasteczka:
a) ciasteczka to pliki wysyłane do Twojego komputera lub innego urządzenia, podczas przeglądania Strony Internetowej. Nie dokonują one żadnych modyfikacji, czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na Twoim urządzeniu;
b) ciasteczka pozwalają nam na zapamiętanie i sprawdzanie Twoich preferencji. Dzięki temu możemy m.in.: poprawiać Twoje wyniki wyszukiwania, dbać o trafność wyświetlanych przez Ciebie informacji.

3. Pamiętaj, że masz prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek (możesz je blokować). W takiej sytuacji rekomendujemy Ci wybranie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl.
4. Pragniemy Państwa poinformować, że korzystanie z naszej Strony Internetowej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Stosowny komunikat na ten temat wyświetla się automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego użytkownika na naszej Stronie Internetowej ekouslugi.eu. Zablokowanie ciasteczek lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z w/w Strony Internetowej, a niektóre jego opcje mogą okazać się niedostępne. Poza tym, sama wizyta na naszej Stronie Internetowej nie wymaga podania od Ciebie żadnych innych informacji ani danych osobowych.

5. Innymi technologiami śledzącymi działania podejmowane na naszej Stronie Internetowej są:
a) Google Analytics (cookies) – wykorzystuje technologię „Cookies” w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia usług z ruchem i korzystaniem z Internetu. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te stanowią wyłącznie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych, zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz;
b) Piksel konwersji Facebook serwisu społecznościowego Facebook – stosujemy go na naszych Stronach Internetowych w celu zarządzania reklamami na portalach społecznościowych Facebook oraz w celu prowadzenia działań remarketingowych. Otrzymujemy od firmy Facebook wyłącznie dane statystyczne bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku. Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronach: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://help.instagram.com/155833707900388. 
Piksel Facebooka ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po Stronie Intenetowej. Dzięki temu można kierować reklamy do tych osób, które były na Stronie Internetowej (remarketing). Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.
6. Zbieranie pozostałych danych osobowych następuje dobrowolnie w następujący sposób:
a) za pomocą telefonu, poczty e-mail, formularza kontaktowego wówczas, jeżeli chcesz nam takie dane przekazać, np. w celu otrzymania oferty w zakresie świadczonych przez nas usług. Za pomocą tych środków możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak: a) imię i nazwisko; b) nazwa/adres/ NIP/Regon organizacji; c) nr telefonu; d) dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać. Skorzystanie z formularza kontaktowego każdorazowo wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych;
b) od naszych kontrahentów i/lub klientów, którzy wskazują nam Twoje dane osobowe jako kontakt i przekazują je nam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu świadczenia dla Państwa usług.

III. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Eko Usługi jest zgoda Klientów, konieczność realizacji umowy, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
a) umożliwienia Klientom korzystania z funkcji Strony Internetowej ekouslugi.eu;
b) reakcji na informacje przesyłane Eko Usługi z wykorzystaniem formularza kontaktowego;
c) realizacji zamówień na usługi Eko Usługi.

3. Twoje dane osobowe możemy zbierać i później je przetwarzać w celach:
a) należytego wykonania umów obejmujących usługi Eko Usługi;
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;
c) realizacji przysługujących nam roszczeń i uprawnień związku z wykonywaniem umowy;
d) analizy zachowań użytkowników na Stronie Internetowej ekouslugi.eu i zbierania danych demograficznych o użytkownikach, co pozwala nam na spersonalizowanie jej treści;
e) odpowiadania na Twoje zapytania (jeżeli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem o ofertę i/lub poprosiłeś o jej przygotowanie);
f) realizacji marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marekting;

4. W zależności od rodzaju danych osobowych i przesłanek, dla których możemy je przetwarzać, jeżeli odmówicie Państwo przekazywania nam takich danych, możemy nie być w stanie zrealizować obowiązujących nas wymagań umownych i/lub kontynuować współpracy.
5. W przypadku uzyskania przez Eko Usługi informacji o korzystaniu przez Klienta ze Strony Internetowej ekouslugi.eu niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Eko Usługi może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

IV. Czas Przetwarzania Danych Osobowych

1. Administrator Danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi, co przedstawia się następująco:
a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
b) przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania;
c) przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czas zakończenia/rozwiązania umowy.

2. Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

3. Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadzania proces ich anonimizacji.

V. Podmioty, Którym Udostępniamy Dane Osobowe

1. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, mamy obowiązek udostępnić ich dane innym podmiotom, z którymi wiążą Administratora Danych stosowne umowy, i tylko tym, którzy zapewniają, że dane osobowe naszych Klientów będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przekazywane:
a) hostingodawcy, który utrzymuje na swoich serwerach naszą Stronę Internetową;
b) firmie informatycznej, która utrzymuje rezerwowy backup strony;
d) dostawcom usług księgowych;
e) dostawcom usług audytorskich i doradczych;
f) innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne w celu realizacji naszych zobowiązań i postanowień umownych.

2. Poza tym, Twoje dane osobowe możemy również udostępnić w następujących okolicznościach:
a) jeżeli jesteśmy zoobligowani do udosteępnienia danych osobowych w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
b) w przypadku restrukturyzacji lub fuzji przedsiębiorstwa
Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych osobowych, który pozwoli na realizację czynności przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

VI. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

1. Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:
a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, ergo: o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane
i planowanym terminie usunięcia danych. W tych okolicznościach możemy zadośćuczynić Państwa wnioskom oraz dodatkowo zweryfikować Państwa tożsamość. Na powyższy wniosek odpowiemy w ciągu 30 dni, przy czym, możemy go odrzucić, jeżeli jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”;
b) prawo do uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazywania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie. O ile jest to dozwolone przez przepisy prawa, w tej sytuacji możemy Państwa obciążyć zasadnymi kosztami administracyjnymi, o czym Państwa poinformujemy;
c) prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest niezbędne lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich sytuacji ich niekompletności;
d) prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane lub gdy zgoda na przetwarzanie danych została wycofana i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgoda osoba, jak również której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzania danych). Jeżeli udostępniliśmy Państwa dane osobowe trzecim osobom, zawiadomimy je o ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku, o czym powiadomimy Państwa przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania do Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Obejmują one dane osobowe przetwarzane automatycznie, przekazywane osobiście oraz te, które uzyskujemy od Ciebie na podstawie zgody w celu realizacji umowy. Na Twój wniosek odpowiemy w ciągu 30 dni, przy czym, możemy go odrzucić jeżeli jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”;
g) prawo do wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. W okolicznościach, których uznamy, że istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania Twoich danych dla tego celu, uzasadnimy swoje stanowisko;
h) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – prawo sprzeciwiania się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem Danych poprzez przesłanie stosowanej wiadomości e-mail lub pisemnie na adresy Administratora Danych wskazanych na wstępie niniejszej Polityki.

VII. Ochrona Danych Osobowych

1. Państwa dane osobowe, których jesteśmy administratorem są przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla zapobiegania ryzyku naruszenia Twoich praw lub wolności.
2. W szczególności zabezpieczamy Państwa dane osobowe przed udostępnianiem ich osobom nieupoważnionym.
3. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu ich transmisji SSL (Secure Socker Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysyłaniem z Twojej przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Stronę Internetową.

VIII. Zmiany Polityki Prywatności

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności, o czym bezzwłocznie poinformujemy Państwa na stronie ekouslugi.eu. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w Strony Internetowej, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielania zgody.
2. Korzystanie ze strony ekouslugi.eu oraz usług świadczonych przez Eko Usługi po wprowadzeniu zmian w zakresie Polityki Prywatności oznacza, że Państwo akceptują zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

IX. Postanowienia Końcowe

1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu i europejskiemu.
2. W sprawach spornych dotyczących naszego postępowania z Twoimi danymi osobowymi skargę możesz złożyć dla organu nadzoru:
WŁAŚCIWY ORGAN NADZORU: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; Tel: (+48) 22 531 03 00; email: kancelaria@giodo.gov.pl; fax: (+48) 22 531 03 01.