REFERENCJE


Jakość usług realizowanych przez Grupę Eko Usługi jest potwierdzana referencjami wystawianymi przez naszych zleceniodawców. Poniżej zamieszczono zestawienie grup opracowań wykonanych przez naszych specjalistów w okresie od 2006 r. - łącznie kilkadziesiąt dokumentacji w tym:

 • Informacje oraz Raporty o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na środowisko dla budowy, przebudowy lub adaptacji obiektów następujących rodzajów przedsięwzięć:
  • rozbiórki obiektów przemysłowych
  • budowy centrów handlowo - usługowych
  • budowy i rozbudowy gospodarstw rolnych i ferm wielkotowarowych
  • budowy dróg i kanalizacji deszczowych
  • przebudowy linii wysokiego napięcia
  • organizacji punktów zbiorki odpadów, w tym pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • realizacji stacji demontażu pojazdów
  • uruchomienia produkcji paliw alternatywnych

 • Operaty wodnoprawne na:
  • wykonanie urządzeń wodnych dla celów komunalnych i gospodarczych
  • pobór wód dla celów gospodarczych
  • odprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych do wód i do ziemi
  • odprowadzanie do wód oczyszczonych ścieków komunalnych

 • Dokumentacje hydrogeologiczne dla gospodarczych ujęć wody


 • Wnioski na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery oraz zgłoszenia instalacji dla:

  • przedsiębiorstw energetyki cieplnej
  • zakładów produkcji i przetwórstwa
  • przeładunku i magazynowania paliw płynnych

 • Informacje o wytwarzanych odpadach, Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla:
  • zakładów produkcji i przetwórstwa

 • Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla:
  • ferm wielkotowarowych
  • składowiska odpadów komunalnych

 • Programy Ochrony środowiska i Plany Gospodarki Odpadami

 • Raporty z realizacji POś oraz Sprawozdania z wykonania PGO


Referencje dla wykonanych dokumentów udostępniamy do wglądu na indywidualne życzenie ze względu na ochronę danych osobowych naszych zleceniodawców.
::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp