Eko Usługi

OFERTA USŁUG


PLAN GOSPODARKI ODPADAMI


Obowiązek opracowania Planów gospodarki odpadami wprowadza rozdz. 3 art. 14 ustawy o odpadach.

Plan gospodarki odpadami opracowywany jest przez województwa, powiaty i gminy dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, realizacji zasad gospodarowania odpadami określonych w art. 5 ustawy o odpadach, stworzeniu zintegrowanej, wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Plan gospodarki odpadami jest integralną częścią odpowiedniego Programu ochrony środowiska i realizowany jest na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Projekt Planu gospodarki odpadami dla powiatu opiniowany jest przez zarząd województwa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu.

Plan gospodarki odpadami uchwala odpowiednio rada powiatu lub rada gminy.

::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp