Eko Usługi

OFERTA USŁUG


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA


Obowiązek opracowania Programów ochrony środowiska określa dział III art. 13-18 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska opracowywany jest na szczeblu: krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Celem podstawowym Programu ochrony środowiska jest ustalenie optymalnych działań w kierunku poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu lub gminy przy jednoczesnym zapewnieniu warunków umożliwiających rozwój gospodarczy.

Projekt Programu ochrony środowiska dla powiatu opiniowany jest przez organ wykonawczy województwa, natomiast projekt Programu ochrony środowiska dla gminy opiniowany jest organ wykonawczy powiatu.

Program ochrony środowiska uchwala odpowiednio rada powiatu lub rada gminy. Organ wykonawczy powiatu i gminy sporządza raport z realizacji Programu ochrony środowiska, które przedstawia odpowiednio radzie powiatu lub radzie gminy. Program podlega aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata.

::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp