Eko Usługi

OFERTA USŁUG


WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO


Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Tytuł III, Dział IV, Rozdział 4, art. 201) instalacje wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Pozwolenie zintegrowane wydawane przez organ administracyjny jest swoistą licencją na prowadzenie działalności oraz zastępuje dotychczas obowiązujące decyzje określające:

 • wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,

 • dopuszczalny poziom hałasu,

 • ilości wytwarzanych odpadów i sposoby postępowania z odpadami,

 • warunki poboru wód podziemnych,

 • warunki wprowadzania ścieków do wód, kanalizacji i ziemi.

Posiadanie pozwolenia oznacza, że instalacja spełnia wymagania tzw. Najlepszej Dostępnej Techniki (Best Available Techniques - BAT). Najlepsza Dostępna Technika jest opisem, przedstawiającym najlepsze, z punktu widzenia ochrony środowiska i sprawdzające się w praktyce metody prowadzenia działalności produkcyjnej.

Przykładowe instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego:

 • do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton,

 • do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych:

 • z surowych produktów pochodzenia zwierzęcego (oprócz mleka) o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę,

 • z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę,

 • do uboju zwierząt, o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę,

 • do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:

  • 40 000 stanowisk drobiu,

  • 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,

  • 750 stanowisk dla macior,

::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp