PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Eko Usługi

OFERTA USŁUG


PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI


Zgodnie rozdziałem 4, art. 17 ust 1 pkt. 1 ustawy o odpadach wytwórca odpadów obowiązany jest do uzyskania decyzji zatwierdzającej Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeśli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg.

Wniosek o zatwierdzenie Programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi do którego dołącza się Program wytwórca odpadów niebezpiecznych przekłada właściwemu organowi przed rozpoczęciem działalności lub przed planowaną zmianą działalności mającą wpływ na rodzaj, ilość lub sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

Wniosek zatwierdzany jest przez marszałka województwa lub starostę.

::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp