Eko Usługi

OFERTA USŁUG


WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WYTWARZANIE ODPADÓW


Zgodnie z art. 17, ust. 2 ustawy o odpadach wytwórca odpadów obowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów przedkłada się właściwemu organowi przed rozpoczęciem działalności lub przed planowaną zmianą działalności mającą wpływ na rodzaj, ilość lub sposób zagospodarowania odpadów.

Wniosek zatwierdzany jest przez marszałka województwa lub starostę.

::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp