Eko Usługi

OFERTA USŁUG


INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI


Zgodnie rozdziałem 4, art. 17 ust 1 pkt 2 ustawy o odpadach wytwórca odpadów obowiązany jest do przedłożenia Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami jeśli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie lub powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Informację przekłada się właściwemu organowi w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności lub przed planowaną zmianą działalności mającą wpływ na rodzaj, ilość lub sposób zagospodarowania odpadów.

Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zatwierdzana jest przez marszałka województwa lub starostę.

::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp