Eko Usługi

OFERTA USŁUG


OPERAT WODNOPRAWNY


Operat wodnoprawny jest dokumentem niezbędnym do legalizacji gospodarki wodno-ściekowej. Operat wodnoprawny zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. jest wymagany m.in. przy:

  • budowie studni o głębokości większej niż 30 m ,

  • korzystaniu z wód na potrzeby działalności gospodarczej,

  • poborze wód podziemnych lub powierzchniowych w ilości większej niż 5 m3/d,

  • nawadnianiu gruntów przy pomocy deszczowni,

  • rolniczym wykorzystania ścieków,

  • odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych z powierzchni utwardzonych do cieków wodnych lub do ziemi,

  • odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi.
::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp