Eko Usługi

OFERTA USŁUG


PROJEKTY REKULTYWACJI SKŁADOWISK


Podmioty zarządzające składowiskami odpadów w terminie do 31 czerwca 2002 r. zobowiązane były do przedłożenia organowi ochrony środowiska przeglądu ekologicznego takich obiektów. Na podstawie przeglądu ekologicznego, w zależności od jego wyników, organ ochrony środowiska w terminie do 31 grudnia 2003 r. określił w drodze decyzji sposób dostosowania istniejącego składowiska odpadów do wymogów określonych w ustawie o odpadach, bądź też wydał decyzję o zamknięciu konkretnego składowiska, jednocześnie określając termin oraz niezbędne działania do wykonania w czasie eksploatacji składowiska przed jego zamknięciem.

W przypadku, gdy przegląd ekologiczny nie wykazał konieczności zamknięcia składowiska lub jego części, a okres eksploatacji dobiega końca, zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga zgody właściwego organu.

Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, marszałek lub starosta w drodze decyzji.

::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp