Eko Usługi

OFERTA USŁUG


KONCEPCJA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW


Konieczność stworzenia sprawnego systemu gospodarowania odpadami została narzucona samorządom lokalnym w wyniku wdrożenia do prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej. Samorządy zostały zobligowane do zagwarantowania mieszkańcom możliwości usuwania odpadów w sposób prowadzący do ich jak największego ponownego wykorzystania, czyli zapewnienia minimalizacji wpływu odpadów na środowisko. W celu scalenia systemu stworzono w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami i Planach gospodarki odpadami dla poszczególnych województw sieć Zakładów Zagospodarowania Odpadów. Zakłady te mają gwarantować pełne zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych powstających w danym regionie.

Projektowanie i wykonawstwo inwestycji takich jak Zakłady Zagospodarowania Odpadów jest dosyć kosztowne, dlatego część samorządów decyduje się na wcześniejsze zlecenie opracowania koncepcji Zakładu firmom zajmującym się konsultingiem w zakresie ochrony środowiska. Działanie takie pozwala wyznaczenie celów strategicznych oraz na dostosowanie możliwości technologicznych do potrzeb danego regionu. W Koncepcji Zakładu Zagospodarowania Odpadów rozpatrywane są:

  • aspekty lokalizacji obiektu w danych warunkach hydrogeologicznych,

  • wpływ inwestycji na środowisko, w tym ludzi,

  • rezultat ekologiczny.

::   Strona główna
::   O firmie
::   Oferta
::   Innowacje
::   Referencje
::   Linki
::   Kontakt

Eko Usługi
ul. Wileńska 2E/9
20-603 Lublin

Tel./fax:0-81 5342662
Tel kom: 517 608 605
E-mail: biuro@eumaak.pl
WWW: www.eumaak.pl
Eko Usługi Logo

created by FresComp